A CONGRESS WITH BLEASURE

Kongre Ev Sahibi

image36

Kongre Konuları

 “Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yenilenebilir Enerji” ana teması altında gerçekleşecek olan kongreye muhasebe ve finans alanındaki bütün özgün araştırmalarla katılım sağlanabilir. Sunulacak çalışmalara rehber olması açısından muhasebe ve finans alanındaki bazı konu başlıkları ise aşağıda sıralanmıştır: 

 

·  Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetlerinde Muhasebe ve Finans Araştırmaları

·  Çevresel Muhasebe ve Finans Araştırmaları

·  Dijital Çağda Muhasebe-Finans Araştırmaları

·  İslami Açıdan Muhasebe-Finans Araştırmaları

·  Kurumsal Yönetişim Açısından Muhasebe ve Finans Araştırmaları

·  Muhasebe Standartları (UFRS,  BOBİ FRS, Denetim Standartları, Kalite Standartları)

·  Sermaye Piyasaları

·  Tarihsel, Kültürel ve Felsefi Açıdan Muhasebe ve Finans Araştırmaları

·  Türev Ürünler ve Risk Yönetimi

-  Bitcoin, Blockchain,  Crowdfunding

Yayın Olanakları

1- Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi

2- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi

  

 • Index Copernicus
 • EBSCO
 • Asos Index
 • Sobiad Index
 • ProQuest
 • DOAJ
 • Academic Keys
 • Eurasian Scientific Journal Index
 • Journal Factor
 • JournalSeek
 • CAB Abstracts
 • Science Library Index

3- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

 

 • Index Copernicus
 • Ulakbim - Tr dizin
 • EBSCO Host Business Source Complete
 • Drjı
 • Google Scholar
 • Asos Index
 • Sobiad Index

NOT:

* Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacak olan bildiriler, yeniden hakem değerlendirme sürecinden geçmek şartıyla yukarıdaki dergilerde yayınlanabileceklerdir. 

** Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisinde sadece muhasebe ve vergi konularını içeren çalışmalar yayınlanabilecektir.


Kongre Takvimi

Özet Bildiri Son Gönderim Tarihi

30 Haziran 2019

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

30 Ağustos 2019

Katılım İçin Son Kayıt Tarihi

21 Eylül 2019

Kongre Tarihleri

23-25 Ekim 2019

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

01 Kasım 2019

Katılım ve konaklama bilgileri için "Kayıt Ol" sekmesini ziyaret ediniz...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tanıtım Filmi

Niğde Tanıtım Filmi

Kongre Paydaşlarımız

image39
image40
image41
image42
image43
image44
image45
image46
image47
image48
image49
image50
image51

Destekleyen Diğer Kuruluşlar

image52
image53
image54
image55

Önceki Kongrelerimizden..

Bildiri Yükleme Klavuzu için tıklayınız...

Bildiri Yükleme Klavuzu (pdf)

İndirme