A CONGRESS WITH BLEASURE

5. ULUSLARARASI MUHASEBE
VE
FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

17 - 20 Ekim 2018

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Ev Sahipliğinde 

İzmir - TÜRKİYE

Kongre Paydaşlarımız

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -TÜRKİYE

İzmir Demokrasi Üniversitesi

5. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ EV SAHİBİ

Kongre Takvimimiz

Kongre Tarihleri

17 - 20 Ekim 2018 İzmir

Özet Bildiri Son Gönderim Tarihi

10 Temmuz 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

16 Temmuz 2018

Katılım Son Kayıt Tarihi

3 Ağustos 2018

Kongre Programı İlanı

3 Eylül 2018

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

30 Kasım 2018

ICAFR'18 - İZMİR TÜRKİYE

Önceki Kongrelerimizden..